Funkciójelölés főneveknél (P) (szurguti hanti)

Neutr: A nyelv az S, az A és a P funkciókat testes morfémával nem jelöli.

NoPMark: A P funkciót a nyelv nem jelöli, míg az S és A funkciók közül legalább az egyiket igen. (A nyelv a P funkciót ∅ (zéró) morfémával jelöli.)


(1) āŋki ńēwrem-əʌ ʌāpət-ʌ.

anya gyermek-3sg etet-prs.3sg

’Az anya a gyermekét eteti.’


(2) ńēwrem āŋki-ʌ-nə ʌāpət-ʌ-i.

gyermek anya-3sg-loc etet-prs-pass.3sg

’A gyermeket  az anyja eteti.’


A szurguti hantiban főnevek esetén a P nincs testes morfémával jelölve, így az S, az A és a P funkciókat tekintve előállhat a neutrális esetjelölés (1). A passzív szerkezetekben az A lokatívusz raggal van jelölve, a P pedig nominatívuszban van, így ezekre az esetekre a NoPMark érték érvényes (2).

Author: 

Csepregi Márta