Függő eldöntendő kérdés (szurguti hanti)

(Q): Az önálló és a függő eldöntendő kérdés szerkezete annyiban különbözik, hogy az utóbbiban fakultatíve megjelenik egy kérdő partikula.

Q=or: Ugyanazon kijelentés állító és tagadó formájának összekapcsolása egy ’vagy’ jelentésű (kérdő) kötőszó segítségével (az ige megismétlésével vagy anélkül).


(1a) ʌüw pӯrip-əɣ, mīša əntə mät.

ő kérdez-pst.3sg Misa neg pcl fárad.pst.3sg

’Azt kérdezte, hogy nem fáradt-e Misa.’


(1b) ʌüw pӯrip-əɣ, mīša mät wəs qoti jə-ɣ.

ő kérdez-pst.3sg Misa fárad.pst.3sg cnj hova válik-pst.3sg

’Azt kérdezte, hogy nem fáradt-e Misa, vagy mi történt.’


(1c) ʌüw pӯrip-əɣ, mīša mät wəs əntə.

ő kérdez-pst.3sg Misa fárad.pst.3sg cnj neg

’Azt kérdezte, hogy fáradt-e Misa, vagy nem.’


(2a) ʌüw pӯrip-əɣ, sūp panč wəs əntə.

ő kérdez-pst.3sg leves megfő.pst.3sg cnj neg

’Azt kérdezte, hogy készen van-e a leves, vagy nem.’


(2b) ʌüw pӯrip-əɣ, sūp panč wəs qoti jə-ɣ.

ő kérdez-pst.3sg leves megfő.pst.3sg cnj hova válik-pst.3sg

’Azt kérdezte, hogy készen van-e a leves, vagy mi van.’


A szurguti hanti beszélő a függő eldöntendő kérdést vagy partikulával jelöli (1a), a végén vagy a tagadó morfémával kérdez vissza (1c), (2a) , vagy pedig ’mi történt ’ jelentésű kérdéssel (1b), (2b). A visszakérdezésnek fontos eleme a wəs, müw ’vagy’ választó kötőszó.

Author: 

Csepregi Márta