Esetszinkretizmus személyes névmásoknál (szurguti hanti)

PPNoSyncCase: A nyelvben a személyes névmások esetalakjainak száma eltér a főnévi esetekétől, de egyenként mégsem szinkretikusak.


Esetek

’fiú’

’ő’

Nom.

paɣ

ʌüw

Acc.

Acc=Nom

ʌüwat

Dat.

Dat=Lat

ʌüwati

Lat.

paɣ a

ʌüwata

Loc.

paɣnə

ʌüw(ati)nə

Abl.

paɣi

ʌüwatiji

Appr.

paɣnam

ʌüwatinam

Transl.

paqqə

ʌüwatiɣə

Instr.-Fin.

paɣat

ʌüwatiɣat

Com.-Inst.

paɣnat

ʌüwatinat

Abess.

paɣʌəɣ

ʌüwatiʌəɣ

(Honti 1977: 275–276 és Csepregi 1998: 24–25 alapján)


A szurguti hantiban a főneveknek és a mutató névmásoknak a nominatívuszon kívül 8 esetalakjuk van (loc, lat, apr, abl, transl, ins-fin, com-ins, abess). A személyes névmásoknak is megvannak ezek az esetalakjai, de ezen kívül még van akkuzatívuszi és datívuszi alakjuk. Így a személyes névmások nem lehetnek szinkretikusak.

Author: 

Csepregi Márta