Esetszinkretizmus főneveknél (szurguti hanti)

SyncCoreCase: A nyelvben van főnévragozás, és csak az alapeseteknél figyelhető meg szinkretizmus.


(1) āmp wū-ʌ-əm.

én kutya lát-prs-1sg

’Én látom a kutyát.’


(2) āmp mān-t wū-ʌ.

kutya én-acc lát-prs.3sg

’A kutya lát engem.’


(3) īmp-əm pəʌ-ɣən nēwi-ɣən.

én kutya-1sg fül-du fehér-du

’A kutyám fülei fehérek.’


(4) īki-ja ńāń mə-ʌ-əm.

én férfi-lat kenyér ad-prs-1sg

’Kenyeret adok a férfinak.’


(5) īki mā-ntem ńāń mə-ʌ.

férfi én-dat kenyér ad-prs.3sg

’A férfi kenyeret ad nekem.’


A szurguti hantiban a főnevek alapeseteinél figyelhető meg szinkretizmus, ugyanis mind az alany, mind a tárgy, mind a birtokos jelző nominatívuszban van (1)–(3). A személyes névmás megkülönbözteti az akkuzatívuszt és a datívuszt (2), (5). A datívuszi eset a főnévragozásból hiányzik, ezt a latívusz -a vagy az approximatívusz -nam pótolja (4).

Author: 

Csepregi Márta