Esetszinkretizmus artikulusoknál (szurguti hanti)

NoArt: A nyelvben nincsenek artikulusok.

Author: 

Csepregi Márta