Esetkifejezés módja (személyes névmások) (szurguti hanti)

PPAff: A személyes névmások ragozhatók, és esetaffixumaik szuffixumok.


Az egyes számú személynévmások (én, te, ő) ragozását mutató táblázat

Esetek

1sg

2sg

3sg

Nom.

nüŋ

ʌüw

Acc.

mānt

nüŋat

ʌüwat

Dat.

māntem

nüŋati

ʌüwati

Lat.

māntema

nüŋatina

ʌüwata

Loc.

mānə

nüŋnə

nüŋatinə

ʌüwnə

ʌüwatinə

Abl.

māntemi

nüŋatiji

ʌüwatiji

Appr.

māntemnam

nüŋatinam

ʌüwatinam

Transl.

māntemɣə

nüŋatinɣə

ʌüwatiɣə

Instr-Fin.

māntemat

nüŋatinat

ʌüwatiɣat

Com-Instr.

māntemnat

nüŋatinat

ʌüwatinat

Abess.

māntemʌəɣ

nüŋatinʌəɣ

ʌüwatiʌəɣ

(Honti 1977: 275–276 és Csepregi 1998: 24–25 alapján)


A személyes névmásokhoz járuló szuffixumok lat, loc, apr, tra, ins-fin, com-instr és abe esetekben megegyeznek a főnévi esetragokkal. A főnévi paradigmához képest a személyes névmások paradigmája bővebb: akkuzatívuszi és datívuszi esetük is van. Az akkuzatívusz ragja a -t, datívuszban pedig az akkuzatívuszi töhöz járul a megfelelő személyrag (Px). A paradigma további részében a ragok a datívuszi tőhöz kapcsolódnak kivéve a loc esetet. A személyes névmás ragozása a szurguti nyelvjárás alnyelvjárásaiban kisebb eltéréseket mutat.

Author: 

Csepregi Márta