Esetjelölési aszimmetria (szurguti hanti)

CasesystProg: Progresszíve aszimmetrikus esetjelölésű egy nyelv, ha a névszók egy kisebb csoportjában (például a névmásoknál) az esetek száma nagyobb, mint a névszók többségénél.


Az egyes számú személynévmások (én, te, ő) ragozását mutató táblázat

Esetek

1sg

2sg

3sg

Nom.

nüŋ

ʌüw

Acc.

mānt

nüŋat

ʌüwat

Dat.

māntem

nüŋati

ʌüwati

Lat.

māntema

nüŋatina

ʌüwata

Loc.

mānə

nüŋnə

nüŋatinə

ʌüwnə

ʌüwatinə

Abl.

māntemi

nüŋatiji

ʌüwatiji

Appr.

māntemnam

nüŋatinam

ʌüwatinam

Transl.

māntemɣə

nüŋatinɣə

ʌüwatiɣə

Instr.

māntemat

nüŋatinat

ʌüwatiɣat

Com.

māntemnat

nüŋatinat

ʌüwatinat

Abess.

māntemʌəɣ

nüŋatinʌəɣ

ʌüwatiʌəɣ

(Honti 1977: 275–276. és Csepregi 1998: 24–25. alapján)


A főnévragozás paradigmája: qɔ̄t ’ház’

Eset/Szám

sg

du

pl

Nom.

qɔ̄t

qɔ̄tɣən

qɔ̄tət

Lat.

qɔ̄ta

qɔ̄tɣəna

qɔ̄təta

Loc.

qɔ̄tnə

qɔ̄tɣənnə

qɔ̄tətnə

Ablat.

qɔ̄ti

qɔ̄tɣəni

qɔ̄təti

Appr.

qɔ̄tnam

qɔ̄tɣənnam

qɔ̄tətnam

Transl.

qɔ̄tɣə

qɔ̄tɣənɣə

qɔ̄tətɣə

Instr.-Fin.

qɔ̄tat

qɔ̄tɣənat

qɔ̄tətat

Com.-Instr.

qɔ̄tnat

qɔ̄tɣənnat

qɔ̄tətnat

Abess.

qɔ̄tʌəɣ

qɔ̄tɣənʌəɣ

qɔ̄tətʌəɣ


A szurguti hantiban a főneveknek és a mutató névmásoknak a nominatívuszon kívül 8 esetalakjuk van (loc, lat, apr, abl, tra, ins-fin, com-ins, abe). A személyes névmásoknak is megvannak ezek az esetalakjai, de ezen kívül még van akkuzatívuszi és datívuszi alakjuk.

Author: 

Csepregi Márta