Esetexponencia (szurguti hanti)

ExpMono: A főnévi és névmási esetjelölő formánsok monoexponenciálisak.


(1a)  qɔ̄t ’ház’


(1b)  qɔ̄t-nə

ház-loc

’házban’


(1c)  qɔ̄t-ət-nə

ház-pl-loc

’házakban’


(1d)  qɔ̄t-ʌ-am-nə

ház-pl-1sg-loc

’házaimban’


(2a) tēmi ’ez’


(2b) tēmi-nat

ez-com

’ezzel’


(2c) tēmi-ɣən-nat

ez-du-com

’ezzel a kettővel’


(3a) mā ’én’


(3b) mān-t  

én-acc

’engem’


(3c) mān-t-em

én-acc-1sg

’nekem’


(3d) mān-t-em-a

én-acc-1sg-lat

’hozzám’


A szurguti hantiban a főnevek és a pronominális használatú mutató névmások ragozási paradigmája megegyezik, az esetragok csak az esetet fejezik ki. A számjelölés külön morfémával történik. A személyes névmásokhoz is ugyanazok az esetragok járulnak, mint a főnevekhez, de nem a nominatívuszi tőhöz kapcsolódnak, hanem a datívuszi alakhoz, melynek felépítése: tő+acc+Px. A Px a névmás számával és személyével koreferens.

Author: 

Csepregi Márta