Eset- és birtokos morféma együttes affixációja (szurguti hanti)

WPxCx: A szótőt követi a birtokos szuffixum, majd az eset szuffixuma.


(1) āťi-m-nat

apa-1sg-com

’apámmal’


(2) qɔ̄t-ɣəʌ-am-nə

ház-du-1sg-loc

’két házamban’


(3) jēji-ʌ-am-ʌəɣ

báty-pl-1sg-abe

’bátyáim nélkül’


A szurguti hantiban a főnevekhez járuló morfémák sorrendje: tő+Px+Cx (1). A birtokos szuffixum a birtok számát is kifejezi. A birtok kettős vagy többes számára utaló jel közvetlenül a tőhöz kapcsolódik, ezt követi a birtokos személyére utaló jel, majd az esetrag (2)–(3).

Author: 

Csepregi Márta