Dezideratív mondatszerkezetek (szurguti hanti)

ExplN: Az akarást kifejező szerkezet alany–állítmány felépítésű egyszerű mondat, amelynek alanya egy akarást jelentő főnév, a szándékolt cselekvés pedig ez utóbbinak jelzői (pl. participiális) alárendeltje, mely explicite utal a szándékolt cselekvés alanyára.

ImplInf: A szándékolt cselekményt kifejező elem az ’akar’ jelentésű igét kiegészítő infinitívusz.

ExplVAff: Az akarást kifejező szerkezet alany–állítmány felépítésű egyszerű mondat, ahol az agens (alany) személyének és számának megfelelő állítmányi igealak az akarást (vagy az akarást is) kifejező speciális affixummal van ellátva.


(1a) mīša lɔ̄pka-nam mən-tə kīč-əʌ waʌ-ʌ.

Misa bolt-apr megy-prs.ptc akarat-3sg van-prs.3sg

’Misa boltba akar menni (boltba menő akarata van).’


(1b) lɔ̄pka-nam mən-tə kīč-əm waʌ-ʌ.

én bolt-apr megy-prs.ptc akarat-1sg van-prs.3sg

’Boltba akarok menni (boltba menő akaratom van).’


(2a) mīša lɔ̄pka-nam mən-tə kāč taj-aʌ.

Misa bolt-apr megy-prs.ptc akarat birtokol-prs.3sg

’Misa boltba akar menni (boltba menő akarata van).’


(2b) lɔ̄pka-nam mən-tə kāč taj-ʌ-əm.

bolt-apr megy-prs.ptc akarat birtokol-prs-1sg

’Boltba akarok menni (boltba menő akaratom van).’


(3) lɔ̄pka-ɣa mən-taɣə ʌaŋq-ʌ-əm.

bolt-lat megy-inf akar-prs-1sg

’Boltba akarok menni.’


(4) lɔ̄pka-nam mən-ɣiji-ʌ-əm.

bolt-apr megy-prob-prs-1sg

’Boltba próbálok/tervezek menni.’


A szurguti hantiban a szándékolt cselekményt leggyakrabban egy participiális szerkezet (’vmit csináló kívánság’) fejezi ki. Ez egy habitív mondat alanya vagy tárgya. Alanya akkor, ha a habitív konstrukció létigés, (1a), (1b) ’valamije van’, tárgya pedig akkor, ha a mondat állítmánya ’habeo’ ige (2a), (2b) ’valamit birtokol’. Újabban elterjedt az ’akar’ ige + infinitivus használata is (3). Speciális szurguti nyelvjárási megoldás a próbálkozást kifejező -ɣiji- igeképző használata is (4).

Author: 

Csepregi Márta