Célhatározói mondat jelölője (szurguti hanti)

PurpV2: A célhatározást a célhatározói mondattagban igéből képzett szóalak jelöli.

PurpWV1: A célhatározást a főeseményt tartalmazó mondatban megjelenő önálló szó (utalószó) jelöli.


(1a) mīša wɔ̄č-nam mən, lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-taɣə.

Misa város-apr megy.pst.3sg báty-3sg-com össze lát-inf

’Misa a városba ment a bátyjával találkozni.’ (L. N. K.)


(1b) lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-t-aʌ-at mīša wɔ̄č-nam mən.

báty-3sg-com össze lát-prs.ptc-3sg-fin Misa város-apr megy.pst.3sg

’Misa a bátyjával találkozni ment a városba.’ (L. N. K.)


(1c) lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-tə pətan mīša wɔ̄č-nam mən.

báty-3sg-com össze lát-prs.ptc végett Misa város-apr megy.pst.3sg

’Misa a bátyjával találkozni ment a városba.’ (L. N. K.)


(1d) lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-tə kīča mīša wɔ̄č-nam mən.

báty-3sg-com össze lát-prs.ptc számára Misa város-apr megy.pst.3sg

’Misa a bátyjával találkozni ment a városba.’ (L. N. K.)


(1e) mīša lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-tə-ɣat wɔ̄č-nam mən.

Misa báty-3sg-com össze lát-prs.ptc-fin város-apr megy.pst.3sg

’Misa a bátyjával találkozni ment a városba.’ (L. N. K.)


(2a) mīša ťūt-at wɔ̄č-nam mən, lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-tə kīča.

Misa az-fin város-apr megy.pst.3sg báty-3sg-com össze lát-prs.ptc számára

’Misa azért ment a városba, hogy a bátyjával találkozzon.’ (L. N. K.)


(2b) mīša ťu pətan wɔ̄č-nam mən, lēli-ʌ-nat ńūʌ wū-tə kīča.

Misa az végett város-apr megy.pst.3sg báty-3sg-com össze lát-prs.ptc számára

’Misa azért ment a városba, hogy a bátyjával találkozzon.’ (L. N. K.)


A szurguti hantiban a célhatározó mellékmondatban többféle igenév vagy igeneves szerkezet állhat: -taɣə képzős főnévi igenév (infinitivus) (1a), -t- képzős folyamatos melléknévi igenév (participium praesens), instruktívusz–finálisz -at raggal, az agensre utaló személyjelölővel (1b) vagy anélkül (1e). Határozórag helyett névutó is járulhat az igenévhez (1c, 1d). A célhatározói alárendelés rendesen megelőzi a főeseményt kifejező mondatot. Az utóbbi időben megjelentek az olyan összetett mondatok, melyekben a főeseményt kifejező mondat az élen áll, és utalószót tartalmaz (2a, b).

Author: 

Csepregi Márta