Birtokos szórend (szurguti hanti)

GenPoss: A birtokos – akár főnév, akár névmás – megelőzi a birtokot.


(1) ʌājəm

férfi fejsze

’a férfi fejszéje’


(2) ma jēj-em

én báty-1sg

’a bátyám’


A szurguti hantiban mind a főnévi, mind a személynévmási birtokos megelőzi a birtokot. Főnévi birtokos esetén a birtokviszonyt csak a birtokos–birtok szórend jelöli (1), személynévmási birtokos esetén a birtokon megjelenik a Px is (2), de a szórend nem változik.

Author: 

Csepregi Márta