Birtokos személyjelölők szintaktikai megoszlása névmási birtokos mellett (szurguti hanti)

PP(Gen)PossAff: A birtokost a személyes névmás opcionálisan megjelenő alapalakja fejezi ki, és mellette a birtok affixálása kötelező.


(1) (ma) jēj-em

én báty-1sg

’a bátyám’


(2) (nüŋ) säm-ɣəʌ-a

te szem-du-2sg

’a te két szemed’


A szurguti hantiban névmási  birtokos mellett a személyes névmás alapalakja használatos, de pro-drop nyelv lévén, el is hagyható. A birtokon megjelenik a birtokos személyét és számát jelölő szuffixum (1), melyet kettő vagy több birtok esetén megelőz a birtok számát jelölő szuffixum (2).

Author: 

Csepregi Márta