Birtokos osztályozás (szurguti hanti)

NonPossClass: A nyelvben vagy csak egy módszer vagy paradigmatikus készlet van a birtokviszony kifejezésére, vagy több is van, de a közöttük való választást nem a birtok lexikai tulajdonságai határozzák meg.


(1) ʌājəm

férfi fejsze

’a férfi fejszéje’ 


(2) äwi säm-ɣən

lány szem-du

’a lány két szeme’


(3) ma säm-ɣəʌ-am

én szem-du-1sg

’az én két szemem’


(4) jūwan qūt-əʌ ťətti

János ház-3sg itt

’János háza itt van.’


Főnévi birtokos esetén a birtokos és a birtok  puszta egymás mellé helyezése fejezi ki a birtokviszonyt, személynévmási birtokos esetén a birtokhoz személyrag is járul. A két szerkezet közötti választás tehát nem a birtok szemantikai tulajdonságain múlik. A szórend minden esetben kötött, a birtokos megelőzi a birtokot.

Author: 

Csepregi Márta