Birtokos kifejezés szerkezete névmási birtokos esetén (szurguti hanti)

PossSuff: Szuffixum a birtokon; névmás egyetlen grammatikai személyben sem lép fel.

PrsPPossSuff: A személyes névmás alapalakja + szuffixum a birtokon.


(1) (mā) näm-am

én név-1sg

’az (én) nevem’


(2) (nüŋ) āmp-ɣəʌ-a

te kutya-du-sg2

’a (te) két kutyád’


(3) (mīn) qūt-mən

mi_ketten ház-1du

’a (mi) kettőnk háza’


(4) (ʌəɣ) wēʌi-ʌ-aʌ

ők rénszarvas-pl-3pl

’az (ő) rénszarvasaik’


A szurguti hantiban ha a birtokos személyes névmás, akkor ennek alapalakja megjelenhet, de nem kötelezően. Viszont a birtokon kötelezően megjelenik a birtok számára valamint a birtokos személyére és számára utaló affixum. A példákban a zárójelbe tett személyes névmások elhagyhatók, de hangsúlyos helyzetben megjelennek.

Author: 

Csepregi Márta