Az adpozíciós szintagma belső viszonyai (szurguti hanti)

Adp=NNonGov: Az adpozíciók nem igei jellegűek, kiegészítésük alapalakban, ragozatlanul jelenik meg mellettük.


(1) pūpi čēwer kīńťa wökkəŋ.

medve nyúl képest erős

’A medve erősebb a nyúlnál.’


(2) pūpi məŋ kīńťa-ɣəw wökkəŋ.

medve mi képest-1pl erős

’A medve erősebb nálunk.’


(3) ťūt pӯrnə

det után

’az után’


(4) īmi qūťəŋ-nə

asszony közel-loc

’az asszonynál’


(5) qūťŋ-əm-nə

én közel-1sg-loc

’nálam’


A szurguti hanti mondatban a névutós szerkezetek valamilyen határozói viszonyt fejeznek ki. Kiegészítésük főnév (1), (4) vagy névmás (2), (3), (5), mely a szerkezetben alapalakban áll.

Author: 

Csepregi Márta