Állítmányi melléknevek (szurguti hanti)

AdjPredNonV: Az állítmányi melléknév nem-igei (nem-verbális) típusú.


(1) īki wɔ̄č-nam mən-əʌ.

férfi város-apr megy-prs.3sg

’A férfi a városba megy.


(2) īk-et wɔ̄č-nam mən-ʌ-ət.

férfi -pl város-apr megy-prs.3pl

’A férfiak a városba mennek.


(3) īki wɔ̄č-nam mən.

férfi város-apr megy.pst.3sg

’A férfi a városba ment.


(4) wɔ̄č ənəʌ.

város nagy

’A város nagy.’


(5) wɔ̄č-ət ənʌ-ət.

város-pl nagy-pl

’A városok nagyok.’


(6) wɔ̄č ənəʌ woʌ.

város nagy van.pst.3sg

’A város nagy volt.’


A szurguti hantiban az igék szám, személy, idő, mód és határozottság szerint kapnak jelölést, az alannyal egyeztetődnek. A predikátumi szerepű melléknevek egyeztetődnek az alannyal, de az igei predikátumtól eltérő módon, kizárólag szám tekintetében.

Author: 

Csepregi Márta