Alárendelő kötőszavak szórendje (szurguti hanti)

NoCmpz: A nyelv nem használ alárendelő összetett mondatokat, vagy nem használ bennük alárendelő kötőszavakat.

CmpzSC: Az alárendelő kötőszó az alárendelt mondat kezdő eleme.

SCCmpz: Az alárendelő kötőszó az alárendelt mondat utolsó eleme.


(1a) mīša jaqə ʌaŋ-m-aʌ-nə māša kēm ʎīwət.

Misa be lép-pst.ptc-3sg-loc Mása ki kimegy.pst.3sg

’Misa beléptekor Mása kiment.’ (L. N. K.)


(1b) qūntə mīša jaqə ʌaŋ, māša kēm ʎīwət.

amikor Misa be belép.pst.3sg Mása ki kimegy.pst.3sg

’Amikor Misa belépett, Mása kiment.’ (L. N. K.)


(2a) ūɣ-əm kəčə woʌ-m-aʌ-at, lēkar-nam mən-əm.

fej-1sg beteg van-pst.ptc-3sg-fin én orvos-apr megy-pst.1sg

’Mivel fájt a fejem, orvoshoz mentem.’ (L. N. K.)


(2b) lēkar-nam ťūt-at mən-əm, ūɣ-əm kəčə woʌ.

én orvos-appr az-fin megy-pst.1sg fej-1sg beteg van.pst.3sg

’Azért mentem orvoshoz, [mert] fájt a fejem.’ (L. N. K.)


(3a) mīša jast-əɣ: „qoʌtaɣiʌ wɔ̄č-nam mən-ʌ-əm.”

Misa mond-pst.3sg holnap én város-apr megy-prs-1sg

’Misa azt mondta: „Holnap a városba megyek.”’ (L. N. K.)


(3b) mīša jast-əɣ, məttə ʌüw qoʌtaɣiʌ wɔ̄č-nam mən-ʌ.

Misa mond-pst.3sg pcl ő holnap város-apr megy-prs.3sg

’Misa azt mondta, hogy holnap a városba megy.’ (L. N. K.)


(4) mīša jaqə ʌaŋ-əʌ qūntə, māša kēm ʎīwət-əʌ.

Misa be belép-prs.3sg ha Mása ki kimegy-prs.3sg

’Ha Misa belép, Mása kimegy.’ (L. N. K.)


A hagyományos szurguti hanti mondatban az alárendelő mellékmondatokat igeneves (participiális) szerkezet fejezi ki, ezekben nem szerepel kötőszó (1a), (2a). Újabban viszont megjelentek a két verbum finitumot tartalmazó összetett mondatok. Ezek tartalmazhatnak a mondat elején álló kötőszót (1b), de előfordul, hogy csak a főmondatban van utalószó, a kötőszó hiányzik (2b). A kötőszó mint szófaj kialakulásának folyamatát kísérhetjük figyelemmel például az idézés esetében, melyben a məttə ’azt mondja, ’úgymond’ (vö. or. мол) partikula utal a közvetett idézésre. Ez a szó leggyakrabban az idézeti mondattag élén áll (3b). Kötőszónak még nem nevezhető, de elképzelhető, hogy a jövőben ’hogy’ jelentésű kötőszóvá grammatizálódik. Egyedül a feltételes mondat qūntə  ’ha’ kötőszava áll az alárendelő mellékmondat végén (4).

Author: 

Csepregi Márta