Agens kifejezése (szurguti hanti)

NPPnonobl: A nyelvben az agenst egy főnév vagy önálló névmás kitételével lehetséges, de nem kötelező jelezni.

Agr: A nyelvben az agensre utal az ige morfoszintaktikai egyeztetése.


(1) mīša ʌī-taɣə jə-ɣ. (ʌüw) ńāń ʌī-ʌ.

Misa eszik-inf kezd-pst.3sg ő kenyér eszik.prs.3sg

’Misa megéhezett. (Ő) kenyeret eszik.’


(2a) (mā) ńāń ʌī-ʌ-əm.

én kenyér eszik-prs-1sg

’(Én) kenyeret eszem.’


(2b) (məŋ) ńāń ʌī-ʌ-əw.

mi kenyér eszik-prs-2sg

’(Mi) kenyeret eszünk.’


A szurguti hantiban az igei személyrag kifejezi az agens számát (sg, du, pl) és személyét (1. 2. 3.). A főnévvel vagy névmással kifejezett agens elhagyható, ha szövegösszefüggésből kiderül, hogy ki/mi az agens. A szurguti hanti tehát pro-drop nyelv.

Author: 

Csepregi Márta