Agens igei személyjelölése (szurguti hanti)

PM: Az ige jelöli az agens személyét (egyeztetve van vele), akár teljes főnév, akár névmás fejezi (illetve fejezhetné) ki az agenst.


(1a) mīša ńāń ʌī-ʌ.

Misa kenyér eszik.prs.3sg

’Misa kenyeret eszik.’


(1b) ńāń ʌī-ʌ-əm.

én kenyér eszik-prs-1sg

Én kenyeret eszem.’


(1c) nüŋ ńāń ʌī-ʌ-ən.

te kenyér eszik-prs-2sg

Te kenyeret eszel.’


(2) nəŋ məŋa-t wū-ʌ-təɣ? wū-ʌ-əw.

ti mi-acc lát-prs-2pl lát-prs-1pl

’Láttok minket? Látunk.’


A szurguti hantiban az igei személyrag kifejezi az agens számát (sg, du, pl) és személyét (1. 2. 3.). A főnévvel vagy névmással kifejezett agens elhagyható, ha szövegösszefüggésből kiderül, hogy ki/mi az agens.

Author: 

Csepregi Márta