Adpozíciók szórendje (szurguti hanti)

Po: A nyelv kizárólagosan névutós.


(1) pəsan ōwti-nə

asztal felszín-loc

’az asztalon’


(2) jūɣ sāj-a

fa mög-lat

’a fa mögé’


(3) jot-am

én vel-1sg

’énvelem’


(4) ʌīw-m-aʌ pӯrnə

eszik-pst.ptc-3sg után

’miután evett’


A szurguti hantiban a különböző adverbiális viszonyokat határozóragok (affixumok) és névutók fejezik ki. Az adpozíciók mindig posztpozicionálisak ahhoz a főnévhez (1), (2), névmáshoz (3) vagy participiumhoz képest (4), amellyel szintagmát alkotnak.

Author: 

Csepregi Márta