Visszaható névmások és nyomatékosítók (szinjai hanti)

Refl~Intens: A nyelvben a visszaható névmások és a nyomatékosítók részben azonosak egymással.


(1) imi luwel wēš wan-ti ot-ən wanla-l-li.

ő.acc arc néz-prs.ptc izé-loc nézeget-prs-obj.3sg

’A nő nézegeti magát a tükörben.’ (S. O.)


(2) luw isa luw ēʟte-l nomǝs-l.

ő mindig ő -tól-3sg gondol- prs.3sg

’Ő mindig csak magára gondol.’ (S. O.)


(3) iki luwel luw xɔ̄t ops-əs.

férfi ő.acc ő ház épít-pst.3sg

’A férfi maga építette fel a házat.’ (S. O.)


A szinjai hantiban nincs önálló visszaható névmási és nyomatékosító kategória. Visszaható funkcióban az alanynak megfelelő személyes névmás akkuzatívuszi (birtokos személyragos) (1) vagy névutós (2) alakja szerepel. Nyomatékosító funkcióban a személyes névmás reduplikált alakja jelenik meg (vö. Honti 1984: 72‒73, S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett