Univerzális kvantorok szórendje (szinjai hanti)

QuantN: Az univerzális kvantor megelőzi a főnevet.


(1) kāšǝŋ xatʌ

mindegyik nap

’minden nap’ (Onina 2011: 44)


A szinjai hantiban a ’mindegyik, minden’ jelentésű kāšǝŋ kvantor megelőzi a főnevet, amellyel együtt jelzős szerkezetet alkot (vö. Honti 1984: 75, Nikolaeva 1999a: 19).

Author: 

F. Gulyás Nikolett