Szituációs lehetőség (szinjai hanti)

SitPsblV: A nyelv a szituációs lehetőség kifejezésére igei szerkezetet használ.


(1) wɔ̄j wēl-ti jɔ̄x ār lāŋki wēl-ti wērǝt-l-ǝt.

állat öl-prs.ptc nép sok mókus öl-inf tud-prs-3pl

’A vadászok sok mókust ejthetnek.’ (Van rá lehetőségük.) (S. O.)


(2) wera ūś-ti xɔ̄šǝ-l.

Vera úszik-inf képes-prs.3sg

’Vera tud úszni.’ (S. O.)


(3) wera-jen ūś-ti wērǝt-ǝl.

Vera-2sg úszik-inf tud-prs.3sg

’Vera tud úszni.’ = ’Vera úszhat.’ (S. O.)


(4) wera-jen ūś-ti śir taj-ǝl.

Vera-2sg úszik-prs.ptc mód birtokol-prs.3sg

’Vera úszó képességet birtokol.’ = ’Vera úszhat.’ (S. O.)


(5) tam lɔ̄r-n ūś-ti rāx-l.

ez mocsári_tó-loc úszik-inf szabad/lehet-prs.3sg

’Ebben a tóban szabad/lehet úszni.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a szituációs lehetőséget kifejezheti a wērǝt- ’tud’ (1), (3), a xɔ̄š- ’tud, képes’ (2) és a rāx- ’szabad, lehet’ (5) ige és egy főnévi igenév kapcsolata. A lehetőség kifejezésére használják még a taj- ’birtokol’ jelentésű igét, melynek tárgya a śir ’mód’ és annak participiumi jelzője (S. O., F. L.). A kérdés további vizsgálatot igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett