Szituációs kellés (szinjai hanti)

SitDeonV: A nyelv a szituációs kellés kifejezésére igei szerkezetet használ.


(1) jēt-na pelaki wera-ja jol-n ūl-ti mɔ̄s-l.

este-loc felé Vera-lat otthon-loc van-inf kell-prs.3sg

’Estefelé Verának otthon kell lennie.’ (Muszáj otthon lennie.) (F. L.)(2) jēt-na pelaki wera jol-n ūl-ti wēr-ǝl ū-l.

este-loc felé Vera otthon-loc van-prs.ptc dolog-3sg van-prs-3sg

’Estefelé Verának már otthon kell lennie.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a szituációs kellést a mɔ̄s ’kell segédigével (1), valamint a ’valakinek (valamit) tevő dolga van’ jelentésű szerkezettel (2) fejezik ki (S. O., F. L.). A kérdés további vizsgálatot igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett