Személyes névmások számjelölése (többes számok) (szinjai hanti)

SyntPP: Szintetikus (számot és személyt egyaránt kifejező) névmási tő, ahol a különböző számú, de azonos személyű névmások (szinkrón értelemben) nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós („tőhajlításos”) változatainak.


Személy

Sg

Pl

1

muŋ

2

naŋ

nin

3

luw

lij

(Onina 2009: 30)


A szinjai hantiban a többes számú személyes névmások szinkrón értelemben nem tekinthetők egyazon tő belső flexiós változatainak, sem kétmorfémás alakzatoknak (vö. Onina 2009: 30, Nikolaeva 1999: 15–16, Honti 1984: 70–73).

Author: 

F. Gulyás Nikolett