Személyes névmások kiegészítőként (szinjai hanti)

PPNotAgr: A főnévi alany mellett általában nem jelenik meg a megfelelő személyű önálló személyes névmás az alany szerepében.


(1)    pox ńāń lē-l.

       fiú kenyér eszik-prs.3sg

’A fiú kenyeret eszik.’ (S. O.)

Author: 

F. Gulyás Nikolett