Személyes névmások alanyként (szinjai hanti)

PPDrop: Önálló személyes névmás mint alany megjelenése a mondatban akkor sem kötelező, ha a mondatban nincsen főnévi alany.


(1) tam wɔ̄š-n ul-l-ǝm.

én ez város-loc él-prs-1sg

’Én ebben a városban élek.’  (Onina 2009: 50)


(2) tam wɔ̄š-n ul-l-ǝm.

ez város-loc él-prs-1sg

’Ebben a városban élek.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az alanyi szerepű személyes névmások minden számban és minden személyben elhagyhatók.

Author: 

F. Gulyás Nikolett