Személyes névmási esetek száma (szinjai hanti)

4PronCases: Négy személyes névmási esettel rendelkező nyelv.


Nominatívusz

mā ’én’

naŋ ’te’

luw ’ő’

Akkuzatívusz-datívusz

manem

naŋen

luwel

Latívusz

manem-a

naŋen-a

luwel-a

Lokatívusz

manem-ǝn

naŋen- ǝn

luwel-ǝn

(Onina 2009: 30)


A személyes névmások nominatívusztól különböző esetei egy módosult (akkuzatívuszi-datívuszi) tőhöz járulnak, ami történetileg a személyes névmás és a megfelelő birtokos személyrag kapcsolatából áll (Onina 2009: 30, Honti 1984: 70–73).

Author: 

F. Gulyás Nikolett