Számjelölés előfordulása (szinjai hanti)

OblPlmk: A nyelvben a pluralitás grammatikai jelölése kötelező.


(1) āp

'kutya'


(2) āmp-ǝt

kutya-pl

’kutyák’


(3) kat āp-ŋǝn

két kutya-du

’két kutya’


(4) xulǝm āp

három kutya

’három kutya’ (Onina 2009: 25)


A szinjai hantiban a többes szám jelölése nem függ az adott főnévnek a cselekvőképességi hierarchiában elfoglalt helyétől (vö. Onina 2009: 22–28). A főnév minden kettőnél nagyobb számnév után egyes számban, a ’kettő’ jelentésű számnév után kettes számban szerepel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett