Sorszámneves szintagma szórendje (szinjai hanti)

OrdN: A sorszámnév megelőzi a főnevet (főnévi szintagmát)


(1) xūl-mǝt etaš-ǝn ūl-l-ǝm.

én három-ord emelet-loc él-prs-1sg

’A harmadik emeleten lakom.’ (Onina 2009: 53)


A szinjai hantiban a sorszámnévi (és minden egyéb) jelző megelőzi a jelzett főnevet vagy főnévi szintagmát (vö. Honti 1984: 88).

Author: 

F. Gulyás Nikolett