Sorszámnevek formája (szinjai hanti)

FTthThth: Első, kettedik, harmadik (first, twoth, threeth) típus. Az ’1’ esetében a sorszámnév szuppletív, minden további sorszámnév azonos eljárással a neki megfelelő tőszámnévből van képezve.


tőszámnév


sorszámnév


i

egy

olǝŋ

első

kat

kettő

ki-met

második

xūlǝm

három

xūl-met

harmadik

ńaľ

négy

ńaľ-met

negyedik

wēt

öt

wēt-met

ötödik

(S. O.)


A szinjai hantiban a sorszámneveket a -met sorszámnévképzővel képezik, az ’első’ jelentésű sorszámnév szuppletív alak. A kat ’két’ tőszámnév kimet ’második’ megfelelője etimológiailag azonos tőre megy vissza (Honti 1984: 77), így ez nem rendhagyó alak.

Author: 

F. Gulyás Nikolett