Segédigék kategoriális státusza (szinjai hanti)

AuxVInfl: A segédigék ténylegesen igék, és ugyanúgy ragozódnak, mint a segédige nélkül álló igék.

AuxNotVInfl: A segédigék ténylegesen igék, de a segédige nélkül álló igéktől eltérően nem – vagy nem úgy – ragozódnak.


a mati ’adni’ ige ragozása


Jelen idő

Múlt idő


Sg

Du

Pl

Sg

Du

Pl

1.

ma-l-ǝm

ma-l-mǝn

ma-l-uw

ma-s-ǝm

ma-s-mǝn

ma-s-uw

2.

ma-l-ǝn

ma-l-tǝn

ma-l-ti

ma-s-ǝn

ma-s-tǝn

ma-s-ti

3.

ma-l

ma-l-ŋǝn

ma-l-ǝt

ma-s

ma-s-ŋǝn

ma-s-ǝt

Jövő idő
1.

mati pit-l-ǝm

mati pit-lǝ-mǝn

mati pit-l-uw
2.

mati pit-l-ǝn

mati pit-lǝ-tǝn

mati pit-lǝ-ti
3.

mati pit-l

mati pit-lǝ-ŋǝn

mati pit-l-ǝt
(Onina 2009: 34‒35)


(1) wera-ja jol-n ūl-ti mɔ̄s-l.

Vera-lat otthon-loc van-inf kell-3sg

’Verának otthon kell lennie.’ (F. L.)


A szinjai hantiban a segédigék, pl. az összetett jövő időt kifejező pit- eredetileg ’elkezd’ jelentésű segédige ragozása megegyezik a jelentéses igék ragozásával (Onina 2009: 34‒35, Honti 1984: 51‒52). A mɔ̄s ’kell’ modális segédige ragozása hiányos: csak E/3-ben használják segédigei funkcióban (S. O., F. L.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett