Ragozási fúzió főneveknél (szinjai hanti)

ConcLin: Az eset (és a szám) jelölése kizárólagosan konkatenatív, döntően lineáris megoldással.


(1a) xɔ̄t

’ház’


(1b) xɔ̄t-a

ház-lat

’házba’


(2a) xɔ̄t-ət

ház-pl

'házak’


(2b) xɔ̄t-ət-a

ház-pl-lat

’házakba’ (Onina 2009: 25)


A szinjai hantiban az eset- és a számjelölés szuffixumok segítségével van kifejezve.

Author: 

F. Gulyás Nikolett