Pro- és adnominális mutatónévmások (szinjai hanti)

AdnDem=DeclPronDem: Az adnominális mutatónévmások töve azonos a pronominálisakéval, de ragozásilag különböznek (például az egyeztetés meglétében vagy módjában).


(1)

A tami ’ez’ mutató névmás ragozása (pronominális funkcióban)


Sg

Du

Pl

Nom

tami

tame-ŋǝn

tame-t

Lat

tami-ja

tame-ŋǝn-a

tame-t-a

Loc

tami-jǝn

tame-ŋǝn-ǝŋ

tame-t-ǝn

(Onina 2009: 31)


(2) tam wɔ̄š-n ūl-l-əm.

én ez város-loc él-prs-1sg

’Én ebben a városban lakom.’ (Onina 2009: 50)


A szinjai hantiban a pronominális mutató névmásoknak (1) a főnevekkel megegyező esetragozása van (vö. Onina 2009: 31, Nikolaeva 1999a: 16), ellenben az adnominális (2) mutató névmások nem ragozódnak.

Author: 

F. Gulyás Nikolett