Predikatív összehasonlító szerkezetek (szinjai hanti)

Abl: Az etalon mindig egy ablatívuszi jelentésű, azaz honnan? kérdésre válaszoló jelöltséggel jelenik meg.

+NoCompMk: A predikátum összehasonlító jellege nincsen jelölve.

+CompMkAff: A predikátum összehasonlító jellegét egy speciális affixum (prefixum, szuffixum vagy cirkumfixum) jelöli.


(1) mɔ̄jpar muŋ ēʟt-ew jūrəŋ.

medve mi -tól-1pl erős

’A medve erősebb nálunk.’ (S. O.)


(2) mɔ̄jpar šɔ̄war ēʟti jūrəŋ-šək.

medve nyúl -tól erős-comp

’A medve erősebb a nyúlnál.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a predikatív hasonlításnak két fő típusa van. Az egyikben az etalon az ablatívuszi jelentésű - személyes névmás esetén személyragozott - ēʟti névutó és a nominatívuszban álló hasonlított szerepel. Ilyenkor a melléknévi predikátum jelöletlen (1). A másik típusban az etalon szintén ablatívuszi jelölést kap, a hasonlított jelöletlen, a predikátumi melléknéven pedig a -šək szuffixum szerepel, ami a hasonlított és az etalon közötti különbség kis mértékére utal (S. O., Honti 1984: 65‒66, Nikolaeva 1999a: 20‒21).

Author: 

F. Gulyás Nikolett