Perifrasztikus műveltetés (szinjai hanti)

IntPfrCC: A nyelv intencionális műveltető szerkezeteket használ, vagyis a végrehajtás predikátumát non-finit igealak (igenév), speciális igemód, igéhez járuló esetaffixum vagy speciális partikula jelöli benne.


(1) ānťe-m jērnas jɔ̄t-l.

anya-1sg ruha varr-prs.3sg

’Az anyám ruhát varr.’ (S. O.)


(2) ānťe-m jērnas jɔ̄t-tija pārla-l-li.

anya-1sg ruha varr-inf parancsol-prs-obj.3sg

’Az anyám ruhát varrat.’ (S. O.)


(3) ānťe-m ima-jem jērnas manema jɔ̄t-tija pārla-l-li.

anya-1sg néne-1sg ruha én.dat varr-inf parancsol-prs-obj.3sg

’Az anyám a nénémmel ruhát varrat nekem.’ (S. O.)


(4) ānťe-m ima-jem jērnas āpś-em-a jɔ̄t-ti-ja pārla-l-li.

anya-1sg néne-1sg ruha húg-1sg-lat varr-inf parancsol-prs-obj.3sg

’Az anyám a nénémmel ruhát varrat a húgomnak.’ (S. O.)


A szinjai hantiban gyakori a perifrasztikus műveltetés (S. O., F. L.), melyben a műveltetés főigéje a pārla- ’parancsol’ általában tárgyas ragozásban álló alakja, és mellette a műveltetett cselekvést jelölő tag főnévi igenév. A perifrasztikus (3)-(4) műveltető szerkezetben a késztetett és a késztető is nominatívuszban áll, a késztetett tárgyi pozícióban szerepel (S. O., F. L.)

Author: 

F. Gulyás Nikolett