Parapasszív szerkezetek (szinjai hanti)

DiParapassPass: A nyelvben van diparapasszív szerkezet (= két főnév + intranzitív igéből képzett passzív igealak), a szituáció egészének agense (a „második főnév”) ugyanolyan formában áll, mint a passzív mondatok agense.


(1) ūtalta-ti nēŋ-ǝn luw ji-l-a.

tanít-ptc.prs nő-loc ő jön-prs-pass.3sg

’A tanárnő hozzá jön.’ (S. O.)


(2) pox šaŋkǝp-l-a.

fiú izzad-prs-pass.3sg

’A fiú izzad.’ (S. O.)


A szinjai hantiban intranzitív igék is szerepelhetnek passzív ragozásban (Nikolaeva 1999a: 30‒33, Kulonen 1989: 71‒73, Honti 1983, 1984). Ilyenkor szerkezet ágense lokatívuszban szerepel, ahogyan a tranzitív ige mellett is. A szerkezetben a másik főnév nominatívuszban szerepel. Emellett a pszichikai vagy fizikai változást kifejező igék passzív alakja mellett az ige kötelező kiegészítse ‒ ez általában experiensi szerepű ‒ nominatívuszban van (2).

Author: 

F. Gulyás Nikolett