Okhatározói mondattag igealakja (szinjai hanti)

CauseVBal: Az okhatározói mondattag minden esetben alapalakú igét tartalmaz.
CauseVDrk: Az okhatározói mondattag minden esetben ugyanolyan megformáltságú speciális igealakot tartalmaz, függetlenül az ige jellegétől.


(1) āmp ēʟti paltami-man miša jūx-a xūŋxəmt-əs.

kutya -tól megijed-conv Misa fa-lat mászik-pst.3sg

’Misa felmászott a fára, mert megijedt a kutyától.’ (F. L.)


(2) miša wertoľot-n nox at ū-s-a śit ūrǝŋ-ǝn luw wōš-a at mān-s.

Misa helikopter-loc fel neg vesz-pst-pass.3sg az mód-loc ő város-lat neg megy-pst.3sg

’Misa nem utazott a városba, mert a helikopter nem vette fel.’ (S. O.)


A szinjai hanti az okhatározást igeneves szerkezettel (1) vagy utalószót (śit ūrǝŋǝn ’azon a módon, azért’) tartalmazó alárendelő összetett mondattal (2) fejezi ki, melyben a tagmondatrend általában: mellékmondat-főmondat (vö. Honti 1984: 102‒106, Nikolaeva 1999a: 45‒49). Tehát sem az igeneves szerkezet, sem a finit igés szerkezet nem különbözik egy nem okhatározói alárendelésben szereplő mondattól.

Author: 

F. Gulyás Nikolett