Okhatározói mondat jelölője (szinjai hanti)

CauseV: Az okhatározást az okhatározói mondattag speciális igealakja jelöli.

CauseWV1: Az okhatározást kizárólag a főmondatban kötelezően megjelenő önálló szó (utalószó) jelöli.


(1) āmp ēʟti paltami-man miša jūx-a ūŋxəmt-əs.

kutya -tól megijed-conv Misa fa-lat mászik-pst.3sg

’Misa felmászott a fára, mert megijedt a kutyától.’ (F. L.)


(2) miša muw-a man-ti utśija-l, śit ūrǝŋ-ǝn āŋľiskij jāsǝŋ ūtaltij-l.

Misa más föld-lat megy-inf akar-prs.3sg az mód-loc angol nyelv tanul-prs.3sg

’Misa azért tanul angolul, mert külföldre akar menni.’ (S. O.)


(3) lekkar-a jaŋx-s-om. ox-em kašit-ǝs.

orvos-lat elmegy-pst-1sg fej-1sg megfájdul-pst.3sg

’Azért mentem orvoshoz, mert fájt a fejem.’ (F. L.)


A szinjai hantiban az okhatározást ki lehet fejezni igeneves (gerundiumos) szerkezettel (1), és alárendelő összetett mondattal (2) (vö. Honti 1984: 102‒106, Nikolaeva 1999a: 45‒49). Az összetett mondatban kötelezően jelenik meg az utalószó (śit ūrǝŋǝn ’az módon’), a mellékmondatban nincs kötőszó. A tagmondatrend általában mellékmondat - főmondat. Előfordulhat, hogy az alárendelés helyett két teljes mondat áll egymás mellett, ahol kontextuálisan lehet kikövetkeztetni, hogy okhatározásról van szó (3).

Author: 

F. Gulyás Nikolett