Nominális és lokális predikáció (szinjai hanti)

ShareZero: A nyelv sem a nominális, sem a lokális állítmány esetében nem alkalmaz (segéd)igét.

+Cmnt: Kiegészítő megjegyzés.


(1) luw pirš imi.

ő idős asszony

’Ő idős asszony.’ (S. O.)


(2) pirš imi.

én idős asszony

’Én idős asszony vagyok.’ (S. O.)


(3) luw jūrǝŋ.

ő bátor

’Ő bátor.’ (S. O.)


(4) naŋ jūrǝŋ.

te bátor

’Te bátor vagy.’ (F. L.)


(5) luw jōl-n.

ő otthon-loc

’Ő otthon van.’ (F. L.)


(6) ul-et tāś-n.

rénszarvas-pl legelő-loc

’A rének a legelőn vannak.’ (S. O.)


(7) āj ēwi-ja ū-s-əm.

én kicsi lány-lat van-pst-1sg

’Én kicsi (fiatal) lányként éltem.’ (S. O.)


A szinjai hantiban jelen időben semmilyen számban és személyben nem használnak kopulát sem névszói, sem határozói predikátum mellett (Nikolaeva 1999a: 40‒41, S. O., F. L.). A nem jelen idejű alakokban az ūl ’van, él’ ige ragozott formáit használják a predikátum típusától függetlenül.

Author: 

F. Gulyás Nikolett