Névszói határozók alapszórendje (szinjai hanti)

XOV: A névszói határozó a tárgy és az ezt követő ige előtt helyezkedik el.


(1) pox aškula-n nēpǝk luŋǝt-l.

fiú iskola-loc könyv olvas-prs.3sg

’A fiú az iskolában könyvet olvas.’ (S. O.)


(2) aškula-n pox nēpǝk luŋǝt-l.

iskola-loc fiú könyv olvas-prs.3sg

’Az iskolában a fiú könyvet olvas.’ (S. O.)


(3) pox nēpǝk aškula-ja tū-s.

fiú könyv iskola-lat hoz-pst.3sg

’A fiú könyvet hozott az iskolába.’ (S. O.)


(4) pox jēj-el-a pisma xanš-l.

fiú báty-3sg-lat levél ír-prs.3sg

’A fiú levelet ír a bátyjának.’ (S. O.)


(5) pox nēpǝk luŋǝt-l aškula-n.

fiú könyv olvas-prs.3sg iskola-loc

’A fiú az iskolában könyvet olvas.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az alany általában a mondat elején, az igei állítmány a mondat végén helyezkedik el, a tárgy közvetlenül az ige előtt áll. A névszói határozók az alany és a tárgy között (1) vagy a mondat kezdetén (2) szerepelnek. A határozó állhat a tárgy és az ige között (3). A szabad bővítményként álló részeshatározó általában az alany és a tárgy (4) között áll. A határozó mondatzáró pozíciójú is lehet (5), de anyanyelvi szakértőnk szerint az ilyen szórend kifejezetten ritka (S. O.). (Vö. Honti 1984: 88‒89, Nikolaeva 1999a: 57‒64, Solovar 2009: 73‒77). A téma további kutatást igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett