Nem-személyes névmási esetek száma (szinjai hanti)

3NonpronCases: Három nem-személyes névmási esettel rendelkező nyelv.


Eset

ez

az

ez, az

Nom

tami

tumi

śit

Loc

tami-jǝn

tumi-jǝn

śit-n

Lat

tami-ja

tumi-ja

śit-a

(Onina 2009: 31)


A nem személyes névmási esetkiosztás a főnevek esetkiosztásával egyezik meg, a személyes névmásokétól eltér (vö. Onina 2009). A nem személyes névmások esetei: nominatívusz, lokatívusz és latívusz.

Author: 

F. Gulyás Nikolett