Mutató és személyes névmások nem alanyi funkcióban (szinjai)

PPNonAnim~DemNonSubj: A mutatónévmások (fakultatív) használata nem-alanyi funkcióban harmadik személyű nem-emberi vagy nem-élő entitások jelölésére (miközben az emberi/élő entitások esetében csak valódi személyes névmások használatosak).


(1) tam lūxs-em. luwel-a pisma xanš-l-ǝm.

ez én barát-1sg én ő-lat levél ír-prs-1sg

’Ez az én barátom. Én neki levelet írok.’ (S. O.)


(2) tam-ǝt lūxs-ǝt-em. lijlal-a pisma xanš-l-ǝm.

ez-pl én barát-pl-1sg én ők-lat levél ír-prs-1sg

’Ezek az én barátaim. Én nekik levelet írok.’ (S. O.)


(3) tam i astakan. luwel-a šaj pon-l-ǝm.

ez egy pohár én ő-lat tea tesz-prs-1sg

’Ez egy pohár. Én teát öntök bele.’ (S. O.)


(4) tam i astakan. tami-ja šaj pon-l-ǝm.

ez egy pohár én det-lat tea tesz-prs-1sg

’Ez egy pohár. Én ebbe teát öntök.’ (S. O.)


(5) tam-ǝt astakan-ǝt. lijlal-a šaj pon-l-ǝm.

ez-pl pohár-pl én ők-lat tea tesz-prs-1sg

’Ezek poharak. Én teát öntök beléjük.’ (S. O.)


(6) tam-ǝt astakan-ǝt. tam-ǝt-a šaj pon-l-ǝm.

ez-pl pohár-pl én det-pl-lat tea tesz-prs-1sg

’Ezek poharak. Én ezekbe teát öntök.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a nem alanyi szerepű mutató névmások (1)-(2) anaforikus funkcióban helyettesíthetik a harmadik személyű személyes névmásokat, ha azok élettelen entitást (3)-(6) jelölnek (S. O.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett