Mutató és személyes névmások (etimológia) (szinjai hanti)

DemNotPP: Az egymástól megkülönböztethető harmadik személyű perszonális névmások és a mutató névmások között a nyelvben nincsen etimológiai összefüggés.Személyes névmások

3. személy

Mutató névmások

Sg

luw

tami ’ez’

tumi ’az’

śit ’ez, az’

Du

lin

tameŋǝn

tumeŋǝn

śitŋǝn

Pl

lij

tamet

tumet

śitǝt

(Onina 2009: 30‒31)


A szinjai hantiban a 3. személyű személyes névmások etimológiailag nem állnak kapcsolatban a mutató névmásokkal (UEW I: 453‒454, 505).

Author: 

F. Gulyás Nikolett