Mutató és személyes névmások (etimológia) (szinjai hanti)

DemNotPP: Az egymástól megkülönböztethető harmadik személyű perszonális névmások és a mutató névmások között a nyelvben nincsen etimológiai összefüggés.



Személyes névmások

3. személy

Mutató névmások

Sg

luw

tami ’ez’

tumi ’az’

śit ’ez, az’

Du

lin

tameŋǝn

tumeŋǝn

śitŋǝn

Pl

lij

tamet

tumet

śitǝt

(Onina 2009: 30‒31)


A szinjai hantiban a 3. személyű személyes névmások etimológiailag nem állnak kapcsolatban a mutató névmásokkal (UEW I: 453‒454, 505).

Author: 

F. Gulyás Nikolett