Mutató és személyes névmások alanyi funkcióban (szinjai hanti)

PP~DemSubj: A nyelvben vannak specifikus harmadik személyű személyes névmások, de a mutató névmások alanyi funkcióban mindig helyettesíthetik őket.


(1) i iki ū-s. luw wɔ̄j wēl-ti man-s.

egy ember él-pst.3sg ő állat öl-inf megy-pst.3sg

’Élt egy ember. Ő vadászni ment.’ (S. O.)


(2) i iki ū-s. tumi / śi wɔ̄j wēl-ti man-s.

egy ember él-pst.3sg det / det állat öl-inf megy-pst.3sg

’Élt egy ember. Az/amaz vadászni ment.’ (S. O.)


(3) mojaŋ ū-s-ǝt. śi wɔ̄j wēl-ti man-s-ǝt.

emberek él-pst-3pl det állat öl-inf megy-pst-3pl

’Emberek éltek. Azok vadászni mentek.’ (S. O.)


(4) xɔ̄t-n i išńi ū-s. luw pa sukal-s.

ház-loc egy ablak cop-pst.3sg ő és törik-pst.3sg

’A házban volt egy ablak. Az betört.’ (S. O.)


(5) xɔ̄t-n i išńi ū-s. tamen pa sukal-s.

ház-loc egy ablak cop-pst.3sg det és törik-pst.3sg

’A házban volt egy ablak. Az betört.’ (S. O.)


A szinjai hantiban az alanyi szerepű mutató névmások anaforikus funkcióban váltakozhatnak a harmadik személyű személyes névmásokkal, mind élő (1)-(3), mind élettelen (4)-(5) alanyok esetében (S. O., F. L.).

Author: 

F. Gulyás Nikolett