Mondattani típus névmások esetén (P) (szinjai hanti)

Nom: A nyelv a morfoszintaktikai kezelés szempontjából két kategóriát különböztet meg (a kategóriákon belül nem téve különbséget): 1. [Sa, Snona, Aa és Anona];   2. [P]. (Nominatív vagy nominatív–akkuzatív típus.)


(1) pox ńax-l.

fiú nevet-prs.3sg

’A fiú nevet.’ (S. O.)


(2) pox xūxǝl-ǝl.

fiú fut-prs.3sg

’A fiú fut.’ (S. O.)


(3) pox manem sijǝlǝ-l-li.

fiú én.acc észrevesz-prs-obj.3sg

’A fiú észrevesz engem.’ (S. O.)


(4) pox manem kaš-l-li.

fiú én.acc keres-prs-obj.3sg

’A fiú keres engem.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a tipikus mondatfelépítés nominatív–akkuzatív mintájú. Az intranzitív ige nem akaratlagos (1) és akaratlagos (2) főnévi alanya, valamint a tranzitív mondatok nem akaratlagos (3) és akaratlagos ágense (4) jelöletlen. A személyes névmási tárgy akkuzatívuszi alakú (formailag megegyezik a datívusszal), általában az alany és az ige között szerepel a mondatban (3)–(4).

Author: 

F. Gulyás Nikolett