Modalitásváltozatok átfedései (lehetőség) (szinjai hanti)

PsblSit~Ep: A nyelv a lehetőség mint mód megformálásánál részleges különbséget tesz ennek szituációs és episztemikus változata között.


(1) wɔ̄j wēl-ti jɔ̄x ār lāŋki wēl-ti wērǝt-l-ǝt.

állat öl-prs.ptc nép sok mókus öl-inf tud-prs-3pl

’A vadászok (szerintem) sok mókust tudnak ölni.’ / 

’A vadászoknak sok mókus megölésére van lehetősége.’ (S. O.)


(2) tam lɔ̄r-n ūś-ti rāx-l.

ez mocsári_tó úszik-inf szabad/lehet-prs.3sg

’Ebben a tóban lehet/szabad úszni.’ (S. O.)


(3) wera-jen ūś-ti śir taj-ǝl.

Vera-2sg úszik-prs.ptc mód birtokol-prs.3sg

’Vera úszhat.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a tud + főnévi igeneves szerkezet kifejezhet mind episztemikus, mind szituációs lehetőséget. A xɔ̄š- ’tud, képes’ és a rāx- ’szabad, lehet’ főige és egy főnévi igenév kapcsolata szituációs lehetőséget fejez ki. Ugyanígy szituációs lehetőséget fejez ki a taj- ’birtokol’ jelentésű ige, melynek tárgya a śir ’mód’ és annak participiumi jelzője (S. O., F. L.). A kérdés további vizsgálatot igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett