Modalitásváltozatok átfedései (kellés) (szinjai hanti)

DeonSit~Ep: A nyelv a kellés mint mód megformálásánál részleges különbséget tesz ennek szituációs és episztemikus változata között.


(1) jēt-na pelaki wera jol-n ūl-ti wēr-ǝl ū-l.

este-loc felé Vera otthon-loc van-prs.ptc dolog-3sg van-prs.3sg

’Estefelé Verának otthon lévő dolga van.’ = 

1. ’Estefelé Verának otthon kell lennie.’ (a beszélő vélekedése)

2. ’Estefelé Verának otthon kell lennie.’ (ez a szabály) (S. O.)


(2) jēt-na pelaki wera-ja jol-n ūl-ti mɔ̄s-l.

este-loc felé Vera-lat otthon-loc van-inf kell-prs.3sg

’Estefelé Verának otthon kell lennie.’ (Muszáj otthon lennie.) (F. L.)


A szinjai hantiban a „valakinek valamit csináló dolga van” kifejezést episztemikus és szituációs kellés kifejezésére is használják. A mɔ̄s ’kell’ + főnévi igeneves szerkezet a szituációs kellés kifejezésének jelölője (S. O., F. L.) A kérdés további vizsgálatot igényel.

Author: 

F. Gulyás Nikolett