Melléknév mint főnév (szinjai hanti)

AdjNotNMorph: A jelzői szerepű melléknevek morfológiai értelemben nem főnevek, nem mutatják fel a főnevek morfológiáját (például nem jelölik a szám, eset, nem kategóriáit).


(1) jalǝp xɔ̄t

új ház 

’új ház’ (Onina 2009: 29)


(2) jalǝp xɔ̄t-ǝt

új ház-pl

’új házak’ (Onina 2009: 29)


(3) jalǝp xɔ̄t-a

új ház-lat

’új házba’ (Onina 2009: 29)


(4) jalǝp xɔ̄t-ǝt-a

új ház-pl-lat

’új házakba’ (Onina 2009: 29)


(5) jux ūn.

fa nagy

’A fa nagy.’ (S. O.)


(6) jux-ǝt ūn-ǝt.

fa-pl nagy-pl

’a fák nagyok.’ (S. O.)


(7) jux-ǝt ūn-ǝt ū-s-ǝt.

fa-pl nagy-pl cop-pst-3pl

’A fák nagyok voltak.’ (S. O.)


A szinjai hantiban a főnevek állhatnak jelöletlen és toldalékolt formában. A főnévi kategórián jelölhető a főnév száma és esete, valamint kaphat birtokos személyragot. A melléknevek kizárólag predikatív szerepben toldalékolhatók. Ilyenkor számban egyeztetődnek az alannyal. Igei állítmány bővítményeként határozóragot is felvehetnek (Onina 2009: 29, Honti 1984: 65).

Author: 

F. Gulyás Nikolett